Strane

Nagrade

Pregled činova   
Regrut
0 - 49 Ubistava
Regrut
Postiglo 615 (44,76%) igrača
Vojnik
50 - 149 Ubistava
Vojnik
Postiglo 175 (12,74%) igrača
Specijalista
150 - 199 Ubistava
Specijalista
Postiglo 48 (3,49%) igrača
Specijalista 5
200 - 249 Ubistava
Specijalista 5
Postiglo 40 (2,91%) igrača
Specijalista 6
250 - 299 Ubistava
Specijalista 6
Postiglo 30 (2,18%) igrača
Specijalista 7
300 - 399 Ubistava
Specijalista 7
Postiglo 43 (3,13%) igrača
Specijalista 8
400 - 499 Ubistava
Specijalista 8
Postiglo 36 (2,62%) igrača
Specijalista 9
500 - 599 Ubistava
Specijalista 9
Postiglo 23 (1,67%) igrača
Razvodnik
600 - 699 Ubistava
Razvodnik
Postiglo 24 (1,75%) igrača
Desetar
700 - 799 Ubistava
Desetar
Postiglo 14 (1,02%) igrača
Mladji vodnik
800 - 999 Ubistava
Mladji vodnik
Postiglo 26 (1,89%) igrača
Vodnik
1.000 - 1.199 Ubistava
Vodnik
Postiglo 18 (1,31%) igrača
Student vodnik
1.200 - 1.399 Ubistava
Student vodnik
Postiglo 14 (1,02%) igrača
Vodnik prve klase
1.400 - 1.599 Ubistava
Vodnik prve klase
Postiglo 8 (0,58%) igrača
Student stariji vodnik
1.600 - 1.799 Ubistava
Student stariji vodnik
Postiglo 11 (0,80%) igrača
Stariji vodnik
1.800 - 2.199 Ubistava
Stariji vodnik
Postiglo 17 (1,24%) igrača
Student stariji vodnik prve klase
2.200 - 2.599 Ubistava
Student stariji vodnik prve klase
Postiglo 18 (1,31%) igrača
Stariji vodnik prve klase
2.600 - 2.999 Ubistava
Stariji vodnik prve klase
Postiglo 18 (1,31%) igrača
Zastavnik
3.000 - 3.399 Ubistava
Zastavnik
Postiglo 16 (1,16%) igrača
Student zastavnik
3.400 - 3.799 Ubistava
Student zastavnik
Postiglo 13 (0,95%) igrača
Zastavnik prve klase
3.800 - 4.599 Ubistava
Zastavnik prve klase
Postiglo 16 (1,16%) igrača
Potporučnik
4.600 - 5.399 Ubistava
Potporučnik
Postiglo 6 (0,44%) igrača
Poručnik
5.400 - 6.199 Ubistava
Poručnik
Postiglo 10 (0,73%) igrača
Kapetan
6.200 - 6.999 Ubistava
Kapetan
Postiglo 6 (0,44%) igrača
Kapetan prve klase
7.000 - 7.799 Ubistava
Kapetan prve klase
Postiglo 9 (0,66%) igrača
Major
7.800 - 9.399 Ubistava
Major
Postiglo 12 (0,87%) igrača
Potpukovnik
9.400 - 10.999 Ubistava
Potpukovnik
Postiglo 16 (1,16%) igrača
Pukovnik
11.000 - 12.599 Ubistava
Pukovnik
Postiglo 9 (0,66%) igrača
Brigadni general
12.600 - 14.199 Ubistava
Brigadni general
Postiglo 11 (0,80%) igrača
General Major
14.200 - 15.799 Ubistava
General Major
Postiglo 15 (1,09%) igrača
General potpukovnik
15.800 - 19.999 Ubistava
General potpukovnik
Postiglo 11 (0,80%) igrača
General
20.000 - 29.999 Ubistava
General
Postiglo 20 (1,46%) igrača
General armije
Preko 29.999 Ubistava
General armije
Postiglo 26 (1,89%) igrača