Sections

Recent Chat Log

Time Position Name Message
Jul 17, 2019 2:03:32 pm 422  csoul de_piranesi
Jul 17, 2019 1:50:51 pm 422  csoul de_vertigo
Jul 17, 2019 1:49:12 pm 422  csoul cs_backalley
Jul 17, 2019 1:49:09 pm 422  csoul backalley
Jul 17, 2019 1:47:48 pm 422  csoul listmaps
Jul 17, 2019 1:44:50 pm 422  csoul de_dust2002
Jul 17, 2019 1:30:27 pm 218  Glock_COMA nom
Jul 17, 2019 11:55:14 am 140  Chief amxmodmenu
Jul 17, 2019 9:22:55 am 71  `ps3.MaNg .`, lol\
Jul 17, 2019 6:22:58 am 89  PentmZ[CSD] ok
Jul 17, 2019 6:22:58 am 71  `ps3.MaNg .`, ess
Jul 17, 2019 6:22:56 am 71  `ps3.MaNg .`, ya
Jul 17, 2019 6:22:53 am 89  PentmZ[CSD] usp pistol?
Jul 17, 2019 6:22:47 am 71  `ps3.MaNg .`, pistol
Jul 17, 2019 6:22:35 am 71  `ps3.MaNg .`, uimm
Jul 17, 2019 6:22:16 am 205  PinK PoodLe zzzzz......
Jul 17, 2019 6:21:45 am 71  `ps3.MaNg .`, ok
Jul 17, 2019 6:21:44 am 71  `ps3.MaNg .`, ok
Jul 17, 2019 6:21:36 am 733  AIK 90 lkoss
Jul 17, 2019 6:21:30 am 733  AIK 90 loss
Jul 17, 2019 6:21:28 am 733  AIK i cant play
Jul 17, 2019 6:21:21 am 71  `ps3.MaNg .`, lol
Jul 17, 2019 6:20:36 am 733  AIK i have 90 loss
Jul 17, 2019 6:19:54 am 733  AIK i have 90 loss
Jul 17, 2019 6:18:47 am 733  AIK it reallyt isnt
Jul 17, 2019 6:18:43 am 733  AIK nah
Jul 17, 2019 6:18:18 am 733  AIK doesnt matter
Jul 17, 2019 6:18:06 am 89  PentmZ[CSD] ok let me check
Jul 17, 2019 6:17:59 am 733  AIK stoneworld
Jul 17, 2019 6:17:49 am 89  PentmZ[CSD] yu guys want
Jul 17, 2019 6:17:47 am 89  PentmZ[CSD] what map
Jul 17, 2019 6:17:41 am 733  AIK do
Jul 17, 2019 6:15:06 am 71  `ps3.MaNg .`, ouch
Jul 17, 2019 6:15:06 am 733  AIK zoom
Jul 17, 2019 6:15:01 am 733  AIK this guy
Jul 17, 2019 6:13:08 am 733  AIK i cant ai for shit anymore
Jul 17, 2019 6:12:08 am 733  AIK loss 82
Jul 17, 2019 6:10:18 am 733  AIK need amror
Jul 17, 2019 6:08:06 am 733  AIK wtf
Jul 17, 2019 6:08:05 am 733  AIK lag more
Jul 17, 2019 6:07:26 am 393  CheeseStandsAlone dammit pinky quit running my ass over lol
Jul 17, 2019 6:06:41 am 205  PinK PoodLe paw haw haw
Jul 17, 2019 6:06:25 am 393  CheeseStandsAlone pink ran over my ass lol
Jul 17, 2019 6:06:13 am 421  Captain Deadpool lol
Jul 17, 2019 6:06:03 am 1,021  RaZa and somehow he got 97 out of me
Jul 17, 2019 6:05:55 am 733  AIK 1 tunela
Jul 17, 2019 6:05:40 am 733  AIK on sg
Jul 17, 2019 6:05:39 am 733  AIK lol this guy useing scope
Jul 17, 2019 6:05:33 am 421  Captain Deadpool where's the keyhere
Jul 17, 2019 6:03:35 am 205  PinK PoodLe looool
Jul 17, 2019 6:03:32 am 205  PinK PoodLe that was fatal for sure
Jul 17, 2019 6:03:18 am 205  PinK PoodLe ahahaha
Jul 17, 2019 6:02:59 am 71  `ps3.MaNg .`, lol
Jul 17, 2019 6:02:48 am 71  `ps3.MaNg .`, juicy
Jul 17, 2019 6:02:38 am 205  PinK PoodLe lol
Jul 17, 2019 6:02:15 am 858  sexy*gc nice we got pent
Jul 17, 2019 6:02:05 am 153  [CSD] Drugl!fe - r3k.tt #1 not paying atten
Jul 17, 2019 6:02:02 am 153  [CSD] Drugl!fe - r3k.tt #1 haha
Jul 17, 2019 6:01:36 am 421  Captain Deadpool so close
Jul 17, 2019 6:01:14 am 858  sexy*gc now i lost my best players
Jul 17, 2019 6:01:11 am 421  Captain Deadpool so close
Jul 17, 2019 6:00:50 am 858  sexy*gc wth
Jul 17, 2019 6:00:06 am 205  PinK PoodLe bawhaw
Jul 17, 2019 6:00:05 am 858  sexy*gc boom
Jul 17, 2019 6:00:04 am 71  `ps3.MaNg .`, wowsers\
Jul 17, 2019 6:00:04 am 153  [CSD] Drugl!fe - r3k.tt #1 haha
Jul 17, 2019 5:59:59 am 205  PinK PoodLe lol
Jul 17, 2019 5:58:46 am 858  sexy*gc boom shaka laka
Jul 17, 2019 5:58:46 am 205  PinK PoodLe shot your balls off
Jul 17, 2019 5:58:05 am 205  PinK PoodLe poked your eye out kid
Jul 17, 2019 5:58:02 am 7  digital*! bbl all
Jul 17, 2019 5:57:14 am 153  [CSD] Drugl!fe - r3k.tt #1 got this on demo too ^
Jul 17, 2019 5:57:07 am 205  PinK PoodLe hey nigger what's up!
Jul 17, 2019 5:57:03 am 750  Dox why did you guys left the bomb
Jul 17, 2019 5:57:01 am 733  AIK dunno how to get exact 1:!
Jul 17, 2019 5:56:55 am 733  AIK i cant get used to this settings
Jul 17, 2019 5:56:36 am 1,789  gage has small balls r funny u have a soundborad haha fucking n igger
Jul 17, 2019 5:55:36 am 153  [CSD] Drugl!fe - r3k.tt #1 ahha
Jul 17, 2019 5:55:34 am 205  PinK PoodLe meh too late
Jul 17, 2019 5:54:33 am 1,789  gage has small balls nny
Jul 17, 2019 5:54:30 am 205  PinK PoodLe just don't fart
Jul 17, 2019 5:54:26 am 153  [CSD] Drugl!fe - r3k.tt #1 not really
Jul 17, 2019 5:54:22 am 205  PinK PoodLe you can do a lot with 1hp\
Jul 17, 2019 5:54:06 am 1,789  gage has small balls hiu
Jul 17, 2019 5:54:04 am 205  PinK PoodLe :-P
Jul 17, 2019 5:53:53 am 153  [CSD] Drugl!fe - r3k.tt #1 1hp lol
Jul 17, 2019 5:53:47 am 341  Fatal1ty Achilles?
Jul 17, 2019 5:53:33 am 421  Captain Deadpool SON OF BEACH
Jul 17, 2019 5:53:00 am 733  AIK duuno how i miss
Jul 17, 2019 5:51:16 am 153  [CSD] Drugl!fe - r3k.tt #1 lol
Jul 17, 2019 5:49:42 am 1,565  Player x"D" (dead
Jul 17, 2019 5:49:28 am 64  ㄎㄧㄤ ha
Jul 17, 2019 5:49:25 am 341  Fatal1ty haha
Jul 17, 2019 5:49:05 am 205  PinK PoodLe woof woof
Jul 17, 2019 5:48:23 am 421  Captain Deadpool voltorb motherfuckers
Jul 17, 2019 5:47:42 am 317  luckyfurtrapper NEXT MAP
Jul 17, 2019 5:47:22 am 421  Captain Deadpool %c
Jul 17, 2019 5:47:12 am 421  Captain Deadpool %a
Jul 17, 2019 5:47:07 am 421  Captain Deadpool %k
Jul 17, 2019 5:47:03 am 421  Captain Deadpool %o
Jul 17, 2019 5:47:00 am 421  Captain Deadpool %s
Jul 17, 2019 5:46:56 am 421  Captain Deadpool !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jul 17, 2019 5:46:13 am 153  [CSD] Drugl!fe - r3k.tt #1 lol
Jul 17, 2019 5:45:47 am 205  PinK PoodLe BUT JESUS LIVES HAHAHA
Jul 17, 2019 5:45:32 am 205  PinK PoodLe :_)
Jul 17, 2019 5:45:29 am 341  Fatal1ty God is DEad
Jul 17, 2019 5:45:23 am 317  luckyfurtrapper THERE IS NO GOD
Jul 17, 2019 5:45:04 am 317  luckyfurtrapper ROCKET PUHLEEZE
Jul 17, 2019 5:44:49 am 153  [CSD] Drugl!fe - r3k.tt #1 i got elephant gun
Jul 17, 2019 5:43:51 am 205  PinK PoodLe shaddup saggypc
Jul 17, 2019 5:43:39 am 858  sexy*gc YOUR PART WAS NOT GOOD ENOUGH
Jul 17, 2019 5:43:35 am 205  PinK PoodLe ahaha
Jul 17, 2019 5:43:29 am 205  PinK PoodLe i did my part
Jul 17, 2019 5:43:19 am 205  PinK PoodLe :-)
Jul 17, 2019 5:41:50 am 153  [CSD] Drugl!fe - r3k.tt #1 lol
Jul 17, 2019 5:40:50 am 750  Dox /ff
Jul 17, 2019 5:40:48 am 317  luckyfurtrapper NO EFFING WAY
Jul 17, 2019 5:40:37 am 341  Fatal1ty clean ear wax
Jul 17, 2019 5:40:22 am 733  AIK barely
Jul 17, 2019 5:40:19 am 733  AIK cant hear
Jul 17, 2019 5:39:40 am 205  PinK PoodLe woof
Jul 17, 2019 5:38:13 am 153  [CSD] Drugl!fe - r3k.tt #1 its 11pm wednesday lol
Jul 17, 2019 5:38:04 am 624  rudy enjoy that grub
Jul 17, 2019 5:38:01 am 624  rudy alright
Jul 17, 2019 5:35:38 am 1,406  Hood Good what
Jul 17, 2019 5:35:35 am 393  CheeseStandsAlone thats hillarious
Jul 17, 2019 5:35:33 am 759  Merkin dood
Jul 17, 2019 5:35:32 am 393  CheeseStandsAlone go Happy! if you like fucked up shit
Jul 17, 2019 5:35:22 am 393  CheeseStandsAlone happy! is good too
Jul 17, 2019 5:35:18 am 393  CheeseStandsAlone Punisher is good
Jul 17, 2019 5:35:09 am 624  rudy HAAHAHAAHAHAA
Jul 17, 2019 5:35:06 am 759  Merkin dumb
Jul 17, 2019 5:35:03 am 624  rudy LOL
Jul 17, 2019 5:34:40 am 759  Merkin not bad
Jul 17, 2019 5:34:39 am 205  PinK PoodLe your mother
Jul 17, 2019 5:34:38 am 759  Merkin watchin The Punisher right now
Jul 17, 2019 5:34:32 am 393  CheeseStandsAlone Depends
Jul 17, 2019 5:34:22 am 624  rudy what should i watch on netflix
Jul 17, 2019 5:34:04 am 205  PinK PoodLe woof woof
Jul 17, 2019 5:33:53 am 624  rudy thats messed up
Jul 17, 2019 5:33:38 am 205  PinK PoodLe haw haw
Jul 17, 2019 5:33:29 am 759  Merkin mmmmmkay
Jul 17, 2019 5:33:09 am 205  PinK PoodLe :-)
Jul 17, 2019 5:32:53 am 393  CheeseStandsAlone -.-
Jul 17, 2019 5:32:49 am 759  Merkin scoutzknivez
Jul 17, 2019 5:32:16 am 624  rudy yHAHAHSHDAJSLKDNLKSAD
Jul 17, 2019 5:31:59 am 71  `ps3.MaNg .`, JUIICY
Jul 17, 2019 5:31:58 am 858  sexy*gc first time on this map im clueless :D
Jul 17, 2019 5:31:27 am 759  Merkin arrg
Jul 17, 2019 5:30:51 am 624  rudy LOL
Jul 17, 2019 5:30:51 am 205  PinK PoodLe porr little dog
Jul 17, 2019 5:30:36 am 205  PinK PoodLe only poodle finds the action
Jul 17, 2019 5:30:30 am 759  Merkin oh
Jul 17, 2019 5:29:20 am 759  Merkin again
Jul 17, 2019 5:29:18 am 759  Merkin YOU
Jul 17, 2019 5:28:53 am 205  PinK PoodLe my bad
Jul 17, 2019 5:28:49 am 205  PinK PoodLe by bad
Jul 17, 2019 5:28:47 am 624  rudy hAHAHHA
Jul 17, 2019 5:28:46 am 624  rudy LMAO
Jul 17, 2019 5:28:46 am 381  $liCk lol
Jul 17, 2019 5:28:38 am 759  Merkin duh
Jul 17, 2019 5:28:35 am 759  Merkin lol
Jul 17, 2019 5:27:55 am 393  CheeseStandsAlone <3 hate <3
Jul 17, 2019 5:27:43 am 624  rudy <3
Jul 17, 2019 5:27:37 am 393  CheeseStandsAlone your not sorry -.-
Jul 17, 2019 5:27:36 am 624  rudy ,)
Jul 17, 2019 5:27:29 am 624  rudy sorry cheese
Jul 17, 2019 5:27:25 am 624  rudy :LOOOOL
Jul 17, 2019 5:27:24 am 393  CheeseStandsAlone NS RUDY
Jul 17, 2019 5:26:47 am 759  Merkin SEXY!
Jul 17, 2019 5:26:41 am 759  Merkin OH
Jul 17, 2019 5:26:38 am 759  Merkin embarassing
Jul 17, 2019 5:26:30 am 759  Merkin omfg
Jul 17, 2019 5:26:24 am 205  PinK PoodLe they won't love you unless they can kill you
Jul 17, 2019 5:25:39 am 205  PinK PoodLe nice
Jul 17, 2019 5:25:33 am 759  Merkin wut?
Jul 17, 2019 5:25:31 am 759  Merkin OH, wows
Jul 17, 2019 5:25:13 am 759  Merkin ew
Jul 17, 2019 5:25:07 am 7  digital*! thats basically what cheese does in bed!
Jul 17, 2019 5:24:16 am 759  Merkin * oy
Jul 17, 2019 5:24:13 am 317  luckyfurtrapper TOG
Jul 17, 2019 5:24:11 am 393  CheeseStandsAlone oi vey
Jul 17, 2019 5:24:07 am 71  `ps3.MaNg .`, LOL
Jul 17, 2019 5:24:02 am 393  CheeseStandsAlone ....
Jul 17, 2019 5:23:59 am 759  Merkin c'est pas chic
Jul 17, 2019 5:23:52 am 759  Merkin k, wow
Jul 17, 2019 5:23:49 am 759  Merkin oh
Jul 17, 2019 5:22:42 am 759  Merkin tragic
Jul 17, 2019 5:22:37 am 1,664  OneTyme hahaha
Jul 17, 2019 5:22:31 am 759  Merkin OMG
Jul 17, 2019 5:21:52 am 205  PinK PoodLe hahaha furcrapper
Jul 17, 2019 5:21:52 am 341  Fatal1ty haha
Jul 17, 2019 5:21:50 am 71  `ps3.MaNg .`, go go go
Jul 17, 2019 5:21:43 am 71  `ps3.MaNg .`, make it juicy
Jul 17, 2019 5:21:25 am 205  PinK PoodLe there ping little better
Jul 17, 2019 5:20:45 am 759  Merkin they take like an hour to reload, fun
Jul 17, 2019 5:20:41 am 93  beer /RS
Jul 17, 2019 5:20:34 am 759  Merkin lol
Jul 17, 2019 5:20:28 am 93  beer hahahaha
Jul 17, 2019 5:20:17 am 205  PinK PoodLe all that lead and 1 hit lol

Admin Options: